Nhảy đến nội dung chính

Các kênh cộng đồng

Tổng quan

Hệ sinh thái NEAR là một network đang phát triển có các developer cộng tác cùng nhau để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Bắt đầu

Bạn có câu hỏi gì?

Chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi! Các câu hỏi giúp mọi người cùng nhau học tập, vậy nên đừng ngại đặt câu hỏi :)

Hỏi trên StackOverflow

Discord dành cho thảo luận bất kỳ lúc nào, từ vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề cho đến khắc phục lỗi và khắc phục sự cố. Những người tham gia thường chia sẻ các bài báo thú vị và các nội dung học tập khác. Để thảo luận sâu hơn về các quyết định quan trọng và dự án, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia forum và đóng góp trên GitHub. Các vấn đề mới, nhận xét và pull request đều được hoan nghênh!