Nhảy đến nội dung chính

Contributor Overview

Chào mừng bạn! Nếu bạn đang ở trong repository này, bạn có thể quan tâm đến việc đóng góp vào sự phát triển của NEAR.

Chúng tôi có rất nhiều vấn đề mở trên các repository và thường xuyên đăng tải các bounty.

Để tìm hiểu thêm về quy trình đóng góp dành cho các developer, vui lòng truy cập Developer Contributions walkthrough.

Contributor Program

Nếu bạn muốn đóng góp cho NEAR và muốn chính thức tham gia với những đóng góp liên tục, thì contributor program là nơi thích hợp dành cho bạn.

Là một phần của NEAR contributor program

  • Bạn là người đầu tiên nghe về các bounty mới
  • Bạn được mời tham gia các engineering call hai tuần một lần của chúng tôi với các cộng tác viên
  • Bạn nhận được sự hỗ trợ và phản hồi độc quyền và bạn có tùy chọn để lãnh các token cho những đóng góp của mình.

Các Example Contribution

Testing

Nếu bạn quan tâm đến việc test tài liệu của chúng tôi, hướng dẫn và các developer tool, hãy theo dõi các trang sau. Chúng tôi muốn gọi điện và tìm hiểu một cách kỹ càng, hoặc bạn có thể gửi trực tiếp các vấn đề trong các repository tương ứng trên GitHub. Để biết thêm thông tin về nơi và cách gửi vấn đề, vui lòng truy cập developer contribution section.

Development

  • Chúng tôi luôn tìm kiếm nhiều ứng dụng mẫu hơn. Nếu bạn quan tâm đến việc build một dApp, chúng tôi rất muốn giúp bạn trong suốt quá trình và xem kết quả cuối cùng.
  • Tạo một ví dụ tổng quan về cách sử dụng NEAR-explorer làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của NEAR CLI. Có thể tìm thấy một example walkthrough tại đây. Vui lòng gửi ví dụ của bạn tới docs repository.

Bạn luôn có thể đặt câu hỏi trên một trong các kênh dành cho developer của chúng tôi

Kiểm tra GitHub repositories của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tìm kiếm một đôi tay thứ hai để type các bug fix và thêm functionality. Để tìm hiểu thêm về các đóng góp, vui lòng truy cập contribution overview section!

Nếu bạn có thắc mắc gì?

Hãy hỏi trên StackOverflow!