Nhảy đến nội dung chính

Bạn mới biết đến NEAR?

Chào mừng bạn đến với NEAR! Nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu, hãy tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi và trao đổi thêm nhé! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

NEAR là gì?

NEAR là một blockchain đã được build từ đầu để có hiệu suất cao, cực kỳ an toàn và có khả năng mở rộng vô hạn, đồng thời hỗ trợ tính bền vững.

Nói một cách đơn giản, NEAR là một blockchain layer một, được shard, proof-of-stake và được build cho khả năng sử dụng cũng như khả năng mở rộng cao.

Vì sao Build trên NEAR?

 • NEAR có proof of stake network nên bền vững và được chứng minh là carbon-neutral.
 • Khả nằng mở rộng gần như vô hạn và khả năng phục hồi đối với lượng người dùng đột biến trong ngắn hạn thông qua cơ chế sharding.
 • Tên account có thể đọc được (alice.near thay vì 0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F)
 • Nhanh. Thời gian sản xuất block ~1.2 giây.
 • Phí transaction thấp hơn 1000x lần cho các user.
 • 30% phí gas được trả cho các developer của smart contract.
 • Có thể tương tác với Ethereum thông qua Rainbow Bridge (trustless bridge đầu tiên được tạo).
 • Tương thích EVM với Project Aurora (Deploy các contract Solidity của bạn thật dễ dàng).
 • Các khóa học miễn phí có giáo viên tại NEAR University.
 • Có các khoản tài trợ cho dự án thông qua Grants Program.

Tôi nên bắt đầu như thế nào?

 1. Tạo một account.
 2. Chọn một starter project.
 3. Tìm hiểu NEAR Explorer.
 4. Thử với Developer Console.
 5. Nghiên cứu tài liệu.
 6. Tham gia khoá NEAR University.
 7. Tham gia Discord của chúng tôi!

Account Model

Các account

Như đã đề cập, NEAR sử dụng các tên account thân thiện với con người, ví dụ như alice.near hay bob.near thay cho một public hash kiểu0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F.

Những account này đồng thời cũng có quyền tạo các subaccount như nft.alice.near hoặc example2.bob.near. Cần hiểu rằng chỉ có root account mới có thể tạo subaccount. Do vậy chỉ có alice.near có thể tạo nft.alice.near và chỉ có nft.alice.near mới có thể tạo example.nft.alice.near. Lưu ý rằng alice.near không có quyền tạo example.nft.alice.near. Chỉ account mẹ trực tiếp mới có quyền tạo subaccount.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem session các account. :::

Các Key

Trên hầu hết các blockchain, chỉ có một cặp public/private key cho mỗi account. Thế nhưng trên NEAR, mỗi account có thể có nhiều cặp key được kết hợp với chúng gọi là "các Access Key". Có hai loại "Access Key":

 • Full Access (Có toàn quyền kiểm soát account)
 • Function Call (Chỉ được sign transaction không ảnh hưởng đến tiền)

Các Full access key cho phép kiểm soát hoàn toàn account. Bạn có thể gửi fund, tạo các sub-account, xoá account, và hơn thế nữa. Các Function call key chỉ cho phép call các method nhất định của một smart contract xác định, và không cho phép tranfer tiền. Các key này có thể được những dApp developer sử dụng để cho phép người dùng sign các transaction đơn giản thay đổi state trên blockchain, mà không cần phải liên tục chuyển hướng đến ví của họ để yêu cầu cấp quyền. Chúng có thể được mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi tùy thuộc vào từng trường hợp sử dụng.

Các contract

Trên mỗi account, chỉ một smart contract có thể được deploy và active tại một thời điểm. Tất cả các smart contract trên NEAR phải được compile thành WebAssemly và hiện tại, AssemblyScript lẫn Rust là hai ngôn ngữ hỗ trợ đang được sử dụng. Các Smart contract đã được deploy có thể được update mọi lúc nhưng không được xóa. Đây chính là nơi các sub-account có thể tồn tại. NEAR cho phép người dùng tổ chức và tạo hệ thống phân cấp cho các tài khoản của họ.

Ví dụ như, benji có thể sở hữu root account benji.near. Sau đó anh ta chứa tất cả các NFT contract của mình như các sub-account của nft.benji.near. Ví dụ, anh ấy đã làm việc trên một cool lazy minting contract được deploy vào lazy.nft.benji.near. Điều này không chỉ cho phép tổ chức tốt hơn mà còn cho phép các developer dễ dàng xóa và tạo lại các account để xóa state.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem hướng dẫn tại deploy các contract. :::

Storage

Bất cứ thông tin nào được lưu trên NEAR đều sử dụng một cơ chế gọi là storage staking. Nói ngắn gọn, một account phải duy trì một số dư nhất định, được khoá lại để trang trải chi phí lưu trữ. Nếu phần lưu trữ đó được giải phóng, bạn có thể sử dụng phần tiền này. Đây là lý do tại sao các account ID được đặt tên trên NEAR cần một khoảng deposit để tạo. Nếu bạn cố gắng lưu trữ state on-chain mà không có số dư cần thiết trong account của mình để trang trải chi phí, error sẽ xảy ra và sẽ yêu cầu bạn thêm NEAR nhiều hơn vào account của mình.

Tôi có thể khám phá điều gì khác?

Giữ kết nối

 • [ Chat ] với chúng tôi!
 • [ Đọc ] blog của chúng tôi.
 • [ Tham gia ] những sự kiện tiếp theo cùng chúng tôi.
 • [ Tham gia ] quản trị cùng chúng tôi.