Nhảy đến nội dung chính

Các hướng dẫn về NEAR

Hãy xem qua nhiều loại hướng dẫn khác nhau để giúp bạn trở thành developer tốt hơn trên NEAR!

Mẹo: biểu tượng xếp hạng độ khó sẽ giúp bạn xác định giữa các hướng dẫn dễ 🔵🔘🔘 và phức tạp 🔵🔵🔵.

Các hướng dẫn về backend

Chủ đềĐộ phức tạpMô tả
Tạo transaction🔵🔘🔘Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tạo một transaction trên NEAR. Cả giải pháp high-level và low-level đều được giải thích.
Sử dụng Ledger🔵🔘🔘Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua một quy trình tạo account, và xem các thông tin của account đó thông qua một thiết bị Ledger.
Các cross-contract call🔵🔵🔘Hướng dẫn này giới thiệu một demo về các cross-contract call trong AssemblyScript.
Phát hành một token🔵🔵🔘Ví dụ cơ bản để xây dựng một token tùy chỉnh ERC-20 sử dụng AssemblyScript.

Các hướng dẫn về frontend

Chủ đềĐộ phức tạpMô tả
Các ví dụ về API🔵🔘🔘Trang này bao gồm một vài ví dụ về việc sử dụng near-api-js dưới dạng một tập hợp của các code snippet.
API Workshop🔵🔘🔘Workshop này bao gồm một vài hoạt động để học hỏi thêm về near-api-js, near-cli, và JSON RPC API.

Các công cụ của NEAR

Tên hướng dẫnĐộ phức tạpMô tả
NEAR-API-JS🔵🔘🔘Học cách làm thế nào để implement NEAR trên frontend trong project của bạn
NEAR-SDK-Rust🔵🔵🔵Rust là một ngôn ngữ tuyệt vời để giúp bạn tạo các smart contract với độ bảo mật cao. Học cách làm thế nào để implement NEAR SDK vào trong Smart Contract viết bằng Rust của bạn
NEAR-SDK-AS🔵🔵🔘AssemblyScript là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho các JavaScript developer để bắt đầu với NEAR. Tìm hiểu thêm về Assembly Script SDK tại đây

Video Hướng Dẫn Cho Người Mới

Bạn muốn bắt tay vào làm? Hãy kiểm tra các Video Hướng Dẫn Cho Người Mới và Tạo vài DApp từ ban đầu nhé!

Tên videoĐộ phức tạpMô tả
DeCash🔵🔵🔘Về cơ bản, đây là một Venmo phân tán để gửi NEAR đến các bạn của bạn!
Voting App🔵🔘🔘Hãy tạo ứng dụng Voting App Tuyệt Vời cho Người Mới của chính bạn

Các khái niệm trong NEAR

Chủ đềĐộ phức tạpMô tả
Access Keys🔵🔵🔘Hướng dẫn về FunctionCall và các Full Access Key trên NEAR cũng như cách sử dụng chúng.