Nhảy đến nội dung chính

NFT Zero to Hero JavaScript Edition

Trong serie Zero to Hero này, bạn sẽ thấy một bộ hướng dẫn bao gồm mọi khía cạnh của một non-fungible token (NFT) smart contract. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách mint ra một NFT bằng cách sử dụng một contract đã được deploy sẵn, và cuối cùng, bạn sẽ kết thúc việc xây dựng một một NFT smart contract hoàn chỉnh hỗ trợ mọi extension.

Điều kiện cần

Để hoàn thành tốt các hướng dẫn này, bạn sẽ cần:


Tổng quan

Chỉ vài bước bạn sẽ từ Zero trở thành Hero trong một thời gian ngắn! 💪

BướcTênMô tả
1Contract đã được deploy sẵnMint một NFT mà không cần code, tạo, hay deploy một smart contract.
2Kiến trúc của contractTìm hiểu kiến trúc cơ bản của NFT smart contract và compile code.
3MintTóm gọn cách để hợp đồng thông minh có thể tạo ra một non-fungible token.
4Upgrade một contractKhám phá quy trình upgrade một smart contract có sẵn.
5EnumerationKhám phá các enumeration method có thể được dùng để trả về các state của smart contract.
6CoreMở rộng NFT contract bằng cách sử dụng tiêu chuẩn cốt lõi cho phép transfer token
7Các ApprovalMở rộng contract cho phép các account khác có thể transfer các NFT thay mặt bạn.
8RoyaltyThêm các NFT royalty để cho phép cài đặt tỷ lệ phần trăm sẽ trả cho người tạo token.
9Eventin this tutorial you'll explore the events extension, allowing the contract to react on certain events.
10MarketplaceLearn about how common marketplaces operate on NEAR and dive into some of the code that allows buying and selling NFTs

Bước tiếp theo

Sẵn sàng để bắt đầu? Hãy đến ngay hướng dẫn Contract đã được deploy sẵn và bắt đầu chuyến hành trình của bạn!

Nếu bạn đã biết về các non-fungible token và smart contract, hãy bỏ qua và đến ngay với các hướng dẫn nào bạn thấy thích thú. Các bài hướng dẫn đã được thiết kế để bạn có thể bắt đầu từ bất cứ nền tảng kiến thức nào!

Bạn có câu hỏi? 👉 Join us on Discord and let us know in the #development channels. 👈

We also host daily Office Hours live where the DevRel team will answer any questions you may have. 🤔

Thứ Hai – Thứ Sáu 11AM – 12PM Pacific (6PM – 7PM UTC) :::

Was this page helpful?